Пакети

 • ОСНОВЕН
 • Висококвалитетни извештаи за вашите вработени и нивното работно време.
 • 1. Дигитален систем за евиденција на работно време без користење на картички
 • 2. Мобилна апликација
 • 3. Динамичен контролен панел
 • 4. Авторизирања со само еден клик
 • 5. Автоматски генериран месечен извештај за работно време
 • 6. Стандардни извештаи и статистички аналитики
 • 7. Поддршка преку е-пошта
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН
 • Модерно дигитализирани HR процеси.
 • Вклучува ОСНОВЕН +
 • 1. Надградени извештаи со напредни функции
 • 2. Напреден дигитален систем за евиденција на работнот време без картички
 • 3. Напредни финанскиски извештаи
 • 4. Е-потписи и потписување на документи
 • 5. Споделување на извештаи
 • 6. Поддршка преку телефон
 • ПРЕМИУМ
 • Персонализирани опции според потребите на вашата компанија
 • Вклучува ПРОФЕСИОНАЛЕН +
 • 1. Високо ниво на персонализирани извештаи
 • 2. Прилагодени софтверски решенија според вашите потреби
 • 3. upload и споделување на документи
 • 4. Интерни анкети меѓу вработените
 • 5. Планирање на активности
 • 6. 24/7 поддршка

Зошто IzziHR?

Ние ви обезбедуваме Активно Инволвиран и Мотивиран тим